Členové ERF v období 2021 - 2023

P. Vladislav Brokeš
Marie Kárníková
Tomáš Hladík

Robert Krejčí
Lukáš Kutil

Ekonomická rada farnosti, často nazývaná pouze jako ekonomická rada, je v římskokatolické církvi pomocný a poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek dotyčné farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře. Její postavení upravuje kánon 537 CIC.

Stanovy Ekonomické rady farnosti

Ekonomická činnost farnosti pro farní shromáždění 2018

Přehled činnosti a hospodaření farnosti v roce 2020

Scroll to top