Dobrovolné služby a jejich koordinátoři J + K

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVAPŘI LITURGII

Koordinátor: František Malík
+ 420 724 932 554
malikf@centrum.cz

Rozpis služeb je dostupný také online zde.

MINISTRANTSKÁ SLUŽBA

Koordinátor: Jaroslav Bouška
+420 731 604 607 
jaroslav.bouska@khfarnost.cz

 

PŘINÁŠENÍ OBĚTNÍCH DARŮ

Koordinátor: Marie Otradovcová
+ 420 720 285 283
m.otradovcova@gmail.com

 

PROGRAM PRO DĚTI
PŘI NEDĚLNÍM KÁZÁNÍ

Koordinátor: Tereza Šedivcová
+420 775 171 109

clovik@centrum.cz

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

Koordinátor: Jan Ehrhardt
+420 776 039 527

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA

Koordinátor: Zdena Hlavinková
+420 731 604 149

zdenahlavinkova@centrum.cz

PRANÍ KOSTELNÍHO PRÁDLA

Koordinátor: Marie Cvešprová
+420 739 156 358

marie.cvesprova@seznam.cz

MODLITBA ZA POTŘEBY DRUHÝCH

Koordinátoři: Zdena a Jiří Hlavinkovi
+420 731 604 147
jiha2@email.cz

ÚKLID KOSTELA SV. JAKUBA

Koordinátor: Anna Hylská
+420 731 598 862

annahylska@seznam.cz

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ

Koordinátor: Jiří Trunec
+420 723 440 723

trunecjiri@seznam.cz

OBČERSTVENÍ PŘI FARNÍCH AKCÍCH

Koordinátor: Monika Trdličková
+420 607 188 396
monicatrd@seznam.cz

FARNÍ KNIHOVNA

Koordinátor: Milena Pfaifrová
+420 602 842 013

FOTOGRAFOVÁNÍ
PŘI FARNÍCH AKCÍCH

Koordinátor: Jaroslav Bouška
+420 731 604 607

jaroslav.bouska@khfarnost.cz

Prosíme i příležitostné fotografy, kteří mají snímky z různých farních akcí, aby je posílali k umístění na tento web.

Scroll to top