Dobrovolné služby a jejich koordinátoři

Lektorská služba (čtení Božího slova při liturgii)

Koordinátor: František Malík
tel.: 724 932 554
e-mail: malikf@centrum.cz

Rozpis služeb je dostupný také online zde.

Přinášení obětních darů

Koordinátor: Marie Otradovcová
tel.: 720 285 283
e-mail: m.otradovcova@gmail.com

Ministrantská služba

Koordinátor: Jakub Čermák
tel.: 608 608 225 
e-mail: cermak.jaku@gmail.com

Úklid kostela sv. Jakuba

Koordinátor: Anna Hylská
tel.: 731 598 862
e-mail: annahylska@seznam.cz

Úklid kostela Matky Boží

Koordinátor: Jaroslav Bouška
tel.: 731 604 607
e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz

Květinová výzdoba

Koordinátor: Zdena Hlavinková
tel.: 731 604 149
e-mail: zdenahlavinkova@centrum.cz

Praní kostelního prádla

Koordinátor: Marie Cvešprová
tel.: 739 156 358
e-mail: marie.cvesprova@seznam.cz

Občerstvení při farních akcích

Koordinátor: Monika Trdličková
tel.: 607 188 396
e-mail: monicatrd@seznam.cz

Technické zajištění akcí

Koordinátor: Jiří Trunec
tel.: 723 440 723
e-mail: trunecjiri@seznam.cz

Program pro děti při nedělních kázáních (sakristie)

Koordinátor: Tereza Šedivcová
tel.: 775 171 109
e-mail: clovik@centrum.cz

Farní knihovna

Koordinátor: Milena Pfaifrová
tel: 602 842 013

Návštěva nemocných

Koordinátor: Jan Ehrhardt
tel.: 776 039 527

Modlitba za potřeby druhých

Koordinátoři: Zdena a Jiří Hlavinkovi
tel.: 731 604 147
e-mail: jiha2@email.cz

Fotografování při akcích

Koordinátor: Cyril Malík
tel.: 608 515 597
e-mail: malikcyril@gmail.com

Prosíme i příležitostné fotografy, kteří mají snímky z různých farních akcí, aby je posílali Jaroslavu Bouškovi
(e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz) k umístění na tento web.

Scroll to top