Bohoslužby a ohlášky

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 10. 3.  – 17. 3. 2024

Neděle 10.  3. 4. neděle postní
7:30   Křesetice  
9:00   Kostel sv. Jakuba Za děti a jejich rodiny
11:00   Třebonín
Úterý 12. 3. Úterý po 4. neděli postní
18:00   Chrám sv. Barbory Za rodinu Novotných
Středa 13. 3. Středa po 4. neděli postní – Výroční den zvolení papeže Františka
16:00   Třebonín  
18:00   Kostel sv. Jakuba Za rodinu Stárkovu a duše v očistci
Čtvrtek 14. 3. Čtvrtek po 4. neděli postní
8:00   Kostel sv. Jakuba Za sestry a tatínka, za rodinu Machkovu a Vrbovu
 Pátek 15. 3. Pátek po 4. neděli postní
18:00   Kostel sv. Jakuba Za rodinu Klocovu, Svatkovu, Fischerovu a Nedvědovu
Neděle 17.  3. 5. neděle postní
7:30   Malešov  
9:00   Kostel sv. Jakuba Na poděkování za 40 let společného života
11:00   Třebonín

Sbírka Misijní koláč se koná tuto neděli (10. 3.)
Kostelní sbírka na plošné pojištění majetku diecéze, tedy i našich farností se koná tuto neděli (10. 3.).
Vychází nový farní Zpravodaj. K dispozici je na stolku v kostele nebo na webu farnosti. Příspěvek je 20 Kč.
Náboženství pro dospělé bude ve čtvrtek 14. 3. v 19 hodin v IC Sedlec.
Dětská mše svatá bude v neděli 17. 3. v 9 hodin u sv. Jakuba.
Pobožnost křížové cesty bude v pátek 15. 3. od 17:20 v kostele sv. Jakuba.
Sbírka minulou neděli vynesla 10 614 Kč. Všem dárcům děkujeme.
Farnost pořádá poutní zájezd do Porýní. Termín zájezdu 8. -11. 5.). Bližší informace naleznete v únorovém Zpravodaji. Cena zájezdu je 9 000 Kč. Více informací u Moniky Trdličkové (monicatrd@seznam.cz).
Diecézní setkání mládeže se uskuteční 23. 3. v Hradci Králové. Pan biskup Jan Vokál píše mladým:

Milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na letošní Diecézní setkání mládeže do Hradce Králové. Po několika letech, kdy se konalo na podzim, se uskuteční opět v tradičním jarním termínu – v sobotu před Květnou nedělí 23. března 2024. Těším se na to, že společně vstoupíme do velikonočního týdne, povzbuzeni radostí a nadějí ze společenství, které se kolem naší katedrály utvoří.

Setkání začne jako obvykle v 9:30 hodin v sále filharmonie, bude pokračovat v budově biskupského gymnázia a zakončí jej v 15 hodin slavnostní Mše svatá právě v katedrále. Všechny informace najdete na internetové adrese www.diecezko.cz, kde budou postupně přibývat včetně podrobností o programu.

Diecézní setkání mládeže navazuje na světové i celostátní dny mládeže, které se konají již čtyřicet let a mají velikou podporu Svatého otce, těch celosvětových se zpravidla osobně účastní. Chtěl bych Vás proto do Hradce Králové pozvat i jeho jménem, abychom se v naší místní církvi připojili k velkému celosvětovému společenství.

Ze srdce Vám žehnám a svěřuji Vás do mateřské ochrany Panny Marie.

Váš + biskup Jan

 

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY  V TÝDNU 17. 3.  – 24. 3. 2024

Neděle 17.  3. 5. neděle postní
7:30   Malešov  
9:00   Kostel sv. Jakuba Na poděkování za 40 let společného života
11:00   Třebonín
Úterý 19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
18:00   Chrám sv. Barbory Za + Mons. Josefa Tajchla a + Mons. Josefa Sochu
Středa 20. 3. Středa po 5. neděli postní
18:00   Kostel sv. Jakuba Za živé a zemřelé členy rodiny Mackovy a Širokých
Čtvrtek 21. 3. Čtvrtek po 5. neděli postní
8:00   Kostel sv. Jakuba Na úmysl dárce
 Pátek 22. 3. Pátek po 5. neděli postní
18:00   Kostel sv. Jakuba Za nalezení víry pro děti a jejich rodiny
Neděle 24.  3. Květná neděle
9:00   Kostel sv. Jakuba Za farnost
11:00   Třebonín

Setkání seniorů bude ve středu 20. 3. v 16 hodin na arciděkanství. Plánované setkání 27. 3. již nebude.
Jarní rovnodennost v sedlecké katedrále se uskuteční ve středu 20. 3. od 16:30.
Setkání zástupců společenství bude ve středu 20. 3. od 19 hodin na arciděkanství.
Kavárna s překvapením na téma Malajsie s P. Janem Linhartem bude ve středu 20. 3. v 19 hodin na arciděkanství.
Biblická hodina bude ve čtvrtek 21. 3. v 19 hodin v IC Sedlec.
Předvelikonoční zpovídání bude v pátek 22. 3. od 16:30 v kostele sv. Jakuba.
Pobožnost křížové cesty bude v pátek 22. 3. od 17:20 v kostele sv. Jakuba.
Společenství dětí 13-15 let bude v pátek 22. 3. začínat mší svatou v 18 hodin. Poté bude pokračovat na arciděkanství.
Společenství dětí s výukou náboženství bude v pátek 22. 3.  v 19 hodin na arciděkanství.
Duchovní obnova pro muže bude o víkendu 22. – 24. 3. ve Slavoňově.
Diecézní setkání mládeže se uskuteční 23. 3. v Hradci Králové. Mládež z Kutné Hory pojede společně v 7:45 od arciděkanství. Pokud by se někdo chtěl přidat, ať kontaktuje Michala Šramka.
Schůzka Slunečního kmene a Concordie bude v sobotu 23. 3. v 9 hodin v Sedlci.
Mši na Květnou neděli budeme začínat před arciděkanstvím obřadem svěcení ratolestí. Odtud půjdeme společně průvodem do kostela. Květnou nedělí vstoupíme do Svatého týdne.
Předvelikonoční zpovídání bude na Květnou neděli od 15 do 17 hodin v kostele sv. Jakuba. Zpovídat bude P. Vladislav Brokeš, P. Pavel Tobek, P. Petr Tobek, P. Damián Vrchovský.
Velikonoční pořad slova a vokální hudby pěveckého sboru Cantica bude v neděli 24. 3. v 18 hodin v kostele Matky Boží na Náměti.
Sbírka Misijní koláč vynesla 10 tisíc korun. Všem dárcům děkujeme.
Kostelní sbírka na plošné pojištění majetku diecéze vynesla 10 859 Kč.
Farnost pořádá poutní zájezd do Porýní. Termín zájezdu 8. -11. 5.). Bližší informace naleznete v únorovém Zpravodaji. Cena zájezdu je 9 000 Kč.  Více informací u Moniky Trdličkové (monicatrd@seznam.cz).

Scroll to top