* Aktualizace sbírky probíhá jednou týdně

Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře je naším společným dílem a umožňuje nám ovlivnit výchovu našich dětí a podpořit rodiny v úsilí při předávání víry. Plánované rozšíření školy je vyčísleno na 1,5 milionu Kč, proto se na vás, milí přátelé, dobrodinci, farníci, obracíme s prosbou o finanční dar. Pokud můžete, prosíme, pomozte nám alespoň vybavit novou třídu, aby školka mohla již od září poskytnout zázemí ještě více dětem než doposud: kapacita by se měla navýšit o 17 míst.

Za jakýkoliv váš dar srdečně děkujeme.

Odkaz na video ke sbírce  

Jak můžete přispět?

  • do kostelní sbírky, která proběhne v kutnohorské farnosti v neděli 14. června, 26. července a 30. srpna.
  • darem poukázaným na farní účet č. 441774319/0800, s variabilním symbolem 45 a poznámkou DAR ŠKOLKA - VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ. Na požádání vám vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Zde najdete seznam vybraných konkrétních věcí s orientačními částkami, za které mohou být pořízeny.

Scroll to top