Fotogalerie

« z 2 »

Péče o památku
Historie

Na místě starší dřevěné školy byla v letech 1594–1595 postavena budova Vysokokostelské participiální školy (přípravka na univerzitu) při kostele sv. Jakuba. V 17. století byla opatřena renesančními štíty a v 18. století barokními štuky na fasádě. Pozoruhodný je portál z červeného pískovce z roku 1595. Ve vlysu je citát Cicerona: „Studium mladost oživuje, stáří těší, štěstí zdobí, v neštěstí útočiště a útěchu poskytuje…“ Po bělohorských událostech zde bylo utrakvistické (podobojí) školství zrušeno. Od roku 1666 slouží budova jako sídlo arciděkanství Kutná Hora.

Scroll to top