Arciděkanství

Arciděkanství (fara) není běžně přístupné veřejnosti.
Budova není jen sídlo duchovního správce a sekretariát farnosti, ale slouží také jako místo setkávání farního společenství. Pořádají se zde besedy, přednášky a další kulturní akce, během kterých je možné arciděkanství navštívit.

ul. Jakubská 1, Kutná Hora
+420 327 512 115
+420 731 604 607
jaroslav.bouska@khfarnost.cz

Historie arciděkanství

Na místě starší dřevěné školy byla v letech 1594–1595 postavena budova Vysokokostelské participiální školy (přípravka na univerzitu) při kostele sv. Jakuba. V 17. století byla opatřena renesančními štíty a v 18. století barokními štuky na fasádě. Pozoruhodný je portál z červeného pískovce z roku 1595. Ve vlysu je citát Cicerona: „Studium mladost oživuje, stáří těší, štěstí zdobí, v neštěstí útočiště a útěchu poskytuje…“ . Od roku 1666 slouží budova jako sídlo arciděkanství Kutná Hora.

« z 6 »

Scroll to top