KURZ ALFA

Kurz Alfa je cyklus setkání, při kterých se hovoří o základních tématech spojených s křesťanskou vírou. Kurz se v naší farnosti koná každý rok na podzim. Zván je každý, kdo chce přemýšlet o základech křesťanské víry; ať je věřící, hledající či pochybující.

Julie Němcová
+ 420 731 604 076
julie.nemcova@khfarnost.cz

KAVÁRNA S PŘEKVAPENÍM

Jednou měsíčně se v sále arciděkanství servíruje výborná káva doplněná exotickými pochoutkami a hlavně pořádnou porcí zážitků z nejrůznějších koutů Země. Setkání mají podobu besed s cestovateli a cestovatelkami, při kterých se servíruje tematické občerstvení.

Monika Trdličková
+ 420 607 188 396
monicatrd@seznam.cz

ČETBA BIBLE

V roce víry (2013) jsme v naší farnosti začali číst Písmo svaté na pokračování. Pravidelně připravujeme kartičky, s jejichž pomocí je možné přečíst postupně celou Bibli.
Kartičky ke stažení zde.

Jaroslav Bouška
+420 604 607
jaroslav.bouska@khfarnost.cz

BIBLICKÉ HODINY

Setkáváme se, abychom hlouběji porozuměli Písmu svatému; většinou se zabýváme texty příslušné neděle. Hovoříme o jejich historickém a literárním kontextu a přemýšlíme nad tím, jak promlouvají v dnešní době a k nám samotným.

P. Pavel Tobek
+420 604 701 114
p.tobek@tiscali.cz

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Zajišťujeme výuku náboženství pro děti z prvního stupně základních škol. Vyučujícími jsou kněží a katecheté z farnosti. Do náboženství je nutné dítě přihlásit vždy na začátku školního roku na arciděkanství nebo prostřednictvím třídního učitele.

Patricie Koubská
+ 420 723 234 931
patricie.koubska@khfarnost.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Jeden týden v rámci letních prázdnin je pro děti připraven každodenní program v budově a na zahradě kláštera sv. Voršily. Sestává ze zábavných, vzdělávacích i duchovních aktivit, posiluje vztahy mezi dětmi. Program připravují dobrovolníci z farnosti. Dobrovolníci, kteří by se chtěli více angažovat při přípravě tábora nebo v jeho průběhu (např. čtení dětem v polední přestávce, pomoc při přípravě jídla, pomoc při přípravě na zahradě atp.), se mohou přihlásit.

Patricie Koubská
+420 723 234 931
patricie.koubska@khfarnost.cz

ZVONĚNÍ ZA NAROZENÉ DĚTI

Zvon Jakub Maria, který byl zavěšen do věže farního kostela svatého Jakuba, zvoní při různých příležitostech, slavnostních, smutných i radostných. Jednou z nich je zrození nového života. Pokud hlas zvonu uslyšíte v neděli v 15 hodin, vězte, že v našem společenství vítá dítě, které se narodilo v uplynulém týdnu.
Pokud si přejete, aby zvon přivítal dítě narozené do vaší rodiny, kontaktujte nás. E-mail je nutné odeslat do pátečního poledne, aby zvon zvonil následující neděli. 

Jaroslav Bouška
+420 604 607
jaroslav.bouska@khfarnost.cz

MODLITBA ZA RODINY

Na slavnost svatého Josefa byla požehnána svíce, která se následně vydala na cestu po našich domácnostech. Spolu se svící zájemce převezme vždy také inspiraci k osobní modlitbě (úvahy na každý den v týdnu o životě svatého Josefa a jeho přínosu pro dnešní dobu) a deník, do kterého může zaznamenat čas strávený v modlitbě nebo jiné prožitky daného týdne.
Svíce je v každé domácnosti přesně týden, a pokud to jde, k jejímu předání dochází vždy při nedělní mši svaté v 9:00. Kdo by měl zájem se do aktivity zapojit a doma se se svatojosefskou svící modlit za naše rodiny, má možnost se zapsat na seznam zde.

Jaroslav Bouška
+420 604 607
jaroslav.bouska@khfarnost.cz

Scroll to top