Aktivity

Kurz Alfa

Kurz Alfa je cyklus setkání, při kterých se hovoří o základních tématech spojených s křesťanskou vírou. Zván je každý, kdo chce přemýšlet o základech křesťanské víry; ať je věřící, hledající či pochybující.

Další cyklus 11 tématických večerů kurzu Alfa začne 23. září 2021 a bude se konat každý čtvrtek od 19 hodin na arciděkanství (Jakubská 1, Kutná Hora) až do 9. prosince 2021. Více informací zde.

Kontakt: Julie Němcová
tel.: 731 604 076
e-mail: julie.nemcova@khfarnost.cz

Kavárna s překvapením

Jednou měsíčně se v sále arciděkanství servíruje výborná káva doplněná exotickými pochoutkami a hlavně pořádnou porcí zážitků z nejrůznějších koutů Země: setkání mají podobu besed s cestovateli a cestovatelkami, při kterých se servíruje tematické občerstvení.

Kontakt: Monika Trdličková
tel.: 607 188 396
e-mail: monicatrd@seznam.cz
Biblické hodiny

Setkáváme se, abychom hlouběji porozuměli Písmu svatému; většinou se zabýváme texty příslušné neděle. Hovoříme o jejich historickém a literárním kontextu a přemýšlíme nad tím, jak promlouvají v dnešní době a k nám samotným.

Kontakt: P. Pavel Tobek
(farář v Kutné Hoře – Sedlci)
tel.: 604 701 114
e-mail: p.tobek@tiscali.cz

Kavárna s překvapením

Jednou měsíčně se v sále arciděkanství servíruje výborná káva doplněná exotickými pochoutkami a hlavně pořádnou porcí zážitků z nejrůznějších koutů Země: setkání mají podobu besed s cestovateli a cestovatelkami, při kterých se servíruje tematické občerstvení.

Kontakt: Monika Trdličková
tel.: 607 188 396
e-mail: monicatrd@seznam.cz
Výuka náboženství

Ve spolupráci s Církevním gymnáziem v Kutné Hoře zajišťujeme výuku náboženství pro děti z prvního stupně základních škol. Vyučujícími jsou kněží a katecheté z farnosti. Do náboženství je nutné dítě přihlásit vždy na začátku školního roku na arciděkanství nebo prostřednictvím třídního učitele.

Kontakt: P. Jan Uhlíř
tel.: 777 339 233
e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz

Četba Starého a Nového zákona

V Roce víry (2013) jsme připravili sadu kartiček s rozpisem všech kapitol Nového a následně i Starého zákona, s jejichž pomocí bylo možné přečíst postupně celou Bibli. S koncem roku 2016 jsme dočetli poslední verše a rozhodli jsme se tímto způsobem číst Písmo společně znovu. Zde postupně přibývají kartičky, které nás četbou provázejí. 

Archiv záložek pro četbu Starého a Nového zákona

Farní tábor na klášterní zahradě

Jeden týden v rámci letních prázdnin je pro děti připraven každodenní program v budově a na zahradě kláštera sv. Voršily. Sestává ze zábavných, vzdělávacích i duchovních aktivit, posiluje vztahy mezi dětmi. Program připravují dobrovolníci z farnosti. 

Dobrovolníci, kteří by se chtěli více angažovat při přípravě tábora nebo v jeho průběhu (např. čtení dětem v polední přestávce, pomoc při přípravě jídla, pomoc při přípravě na zahradě atp.), se mohou hlásit na e-mailu patricie.koubska@khfarnost.cz.

Scroll to top