Bohoslužba za oběti tragédie na Filosofické fakultě UK

K uctění památky obětí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je 23. prosinec vyhlášen jako den státního smutku.
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora k uctění památky obětí rozezní zvony u chrámu sv. Barbory a ve věži kostela sv. Jakuba.
Za oběti tohoto neštěstí bude sloužena mše svatá v 18 hodin v kostele sv. Jakuba.
Scroll to top