Pomoc lidem z Ukrajiny

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU PRO UKRAJINU.

Výtěžek sbírky je určen na zajištění humanitární pomoci lidem postiženým válečným konfliktem, živelnou pohromou, přírodní katastrofou, záchrany života a zdraví osob. Výtěžek sbírky bude sloužit k zajištění základních životních potřeb (potraviny, materiální potřeby aj.). Součástí je i poskytnutí psychosociální podpory, sociálních služeb a jiných druhů pomoci.

Více se o sbírce dočtete zde.

Důležité kontakty a informace zde.

Oblastní charita Kutná Hora zde.

Scroll to top