Předvánoční svátost smíření

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude v neděli 19. prosince od 14:00 do 16:00. Zpovídat se bude v kostele svatého Jakuba a na arciděkanství. K dispozici budou tito kněží: P. Pavel Tobek, P. Petr Tobek, P. Damián Vrchovský a P. Jan Uhlíř.
V předvánočním týdnu bude P. Jan Uhlíř zpovídat v úterý 21. a ve středu 22. prosince před mší svatou, tedy od 17:00 do 18:00.
Kromě těchto termínů se zpovídá vždy půl ho-diny před večerní mší svatou nebo na požádání i po ní.

 

Scroll to top