Výuka náboženství

Milí rodiče,

i v letošním školním roce si dovolujeme Vašim dětem nabídnout výuku římskokatolického náboženství. Jedná se o nepovinný předmět, který má děti seznámit se základy křesťanství a pomoci jim porozumět, co skutečně představují lidské i kulturní hodnoty z těchto kořenů vycházející. Děti se zážitkovou formou seznámí nejen s biblickými dějinami, ale i se slavením v katolické církvi. Zároveň je to pro dítě příležitost objevit cestu, jak se vyznat v dnešním mnohonáboženském světě.

Výuka bude probíhat jednou týdně, a to každé úterý od 16:00 na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře (vstup z ulice Jiřího z Poděbrad).

V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku (ke stažení zde) a do 10. září 2021 ji odevzdejte na arciděkanství (fara u kostela sv. Jakuba). Ve stejném termínu můžete své dítě přihlásit i elektronicky na e-mailu: patricie.koubska@khfarnost.cz.

 Výuka náboženství bude zahájena v úterý 14. září 2021. Na toto první setkání bychom spolu s dětmi rádi pozvali i Vás. Sejdeme  se v 16:00 hodin v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v těsné blízkosti Církevního gymnázia, kde vám představíme organizaci letošního školního roku, poté bude následovat první mše svatá pro děti.

Na setkání s Vámi a zejména s Vašimi dětmi se těší

P. Jan Uhlíř, kutnohorský farář

Zdena Hlavinková, katechetka

Markéta Sieglová, katechetka

Patricie Koubská, katechetka

Scroll to top