Pravoslavná liturgie v kostele Nejsvětější Trojice

Pražská pravoslavná eparchie se obrátila na Římskokatolickou farnost - arciděkanství Kutná Hora s prosbou o zapůjčení kostela Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře pro konání pravoslavné liturgie. Farnost se  souhlasem královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála umožnila, aby zde od 1. 12. 2020 působila filiální pravoslavná církevní obec v Kutné Hoře.

Kostel je uzpůsoben pro konání pravoslavné liturgie (s mobilním ikonostasem). I na dále ho bude možné využívat pro konání tradičních akcí jako je poutní mše svatá, koncerty apod.

Pravoslavné bohoslužby se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem se k této liturgii připojit. Bohoslužby se zde budou konat vždy v neděli v 9:30. Duchovním správcem této filiální pravoslavné církevní obce Kutná Hora je otec Marek Maxim Švancara.

Scroll to top