Modlitba za svobodu a demokracii v naší vlasti

Naše republika si za několik dní bude připomínat výročí 17. listopadu. Pomodleme se opět z našich domovů, tentokrát za svobodu a demokracii v naší zemi.

Modlitební řetězec začne 16. 11. v 18:00 a končit bude 17. 11. v 18:00. K půlhodinovým službám je možné se zapisovat zde.  Modlit se samozřejmě může i ten, kdo se nezapíše.

Modlitba pak vyvrcholí mší svatou za svobodu a demokracii naší země, která bude sloužena on-line od 18 hodin z chrámu sv. Barbory.

 

Modlitba sv. Františka: 

Pane,
učiň mne nástrojem svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde je tma.

Pomoz mi,
abych netoužil po útěše, ale těšil,
po pochopení, ale chápal,
po lásce, ale miloval.

Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Amen.

Pro tuto příležitost doporučujeme text Janova evangelia 18 a 19 kapitoly.

Scroll to top