Dopis P. Jana Uhlíře farníkům

Kutná Hora, 23. října 2020

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,

protože jsem byl covid pozitivní, měl jsem v úmyslu vám napsat o svých zkušenostech z karantény. Středečními nařízeními se však situace změnila a nyní vnímám, že je potřeba vám nabídnout více praktických informací či povzbuzení a osobní prožitky si nechat k případnému pozdějšímu sdílení.

Nová omezení se týkají i veřejného náboženského života. Nebudou tedy veřejné mše svaté ani adorace. To však neznamená, že bychom měli mít duchovní prázdniny. Naopak. Je třeba, abychom si uvědomili, že stále můžeme mnoho.

Především je čas, abyste se setkávali k modlitbě ve svých rodinách. Nezapomínejte, že i děti vnímají zvláštnost současné situace a potřebují vidět své rodiče, kteří sebe i nemocné svěřují s důvěrou a pokojem Pánu.

Milí manželé, nezůstávejte prosím pouze u modlitby s dětmi. Najděte odvahu se společně pomodlit alespoň Otčenáš. Využijte modlitbu i k tomu, abyste se navzájem svěřili se svými starostmi a obavami, které nejen tato situace přináší. Učte se nést břemena jedni druhých. V této době se, více než kdy jindy, musíme učit neřešit věci na vlastní pěst, ale s Bohem a se svými blízkými.

Vy, kdo žijete sami, nebojte se s někým domluvit a pomodlete se společně třeba po telefonu. Může jít o růženec, breviář nebo modlitbu vlastními slovy. Najděte odvahu a pozvěte druhé do společenství modlitby. I kdyby šlo jen o jednorázový pokus, stojí za to.

Připomínám, že k soukromé modlitbě je stále otevřen klášterní kostel (denně od 8:00 do 16:00).

Po domluvě s knězem je možné přistoupit ke svátosti smíření či individuálnímu svatému přijímání. Spoléhám na vaše moudré rozlišení ohledně četnosti využití této nabídky. J

Biskupové nás vybízejí k modlitbě růžence za zastavení pandemie v naší vlasti. Vezměme tuto výzvu vážně.

Zvláštní pozornost věnujte prosím slavení dne Páně, tedy neděle. Nebojte se sami vést bohoslužbu slova či slavnostnější modlitbu ve svých domácnostech. Pokud tak budete konat s touhou oslavit Pána, nemůžete nic pokazit. Samozřejmě, že každou neděli v 9:00 můžeme být duchovně spojeni i skrze online přenosy liturgie z chrámu sv. Barbory.

Myslím, že pro naše společenství je důležité udělat také něco společně a konkrétně. Zanedlouho bude státní svátek, výročí založení republiky. Je to podle mě vhodná příležitost vytvořit 24hodinový modlitební řetěz za naši zemi. Proto bych vás chtěl nyní pozvat i poprosit
o společnou modlitbu za naši vlast a lidi v ní žijící. Modleme se za nemocné, za představitele, kteří mají zodpovědnost, zdravotníky, za lidi osamocené a umírající, za naše rodiny i církev. Modleme se za sebe a prosme za odpuštění našich hříchů i duchovní obnovu naší země.

Modleme se, aby také skrze nás moc Boží lásky ničila zlobu hněvu, nenávisti, frustrace, beznaděje, strachu, rozdělení… Modlitba začne v úterý 27. října v 18:00 a vyvrcholí ve středu 28. října v 18:00 mší svatou, která bude z chrámu sv. Barbory přenášena online. Abychom o sobě vzájemně věděli, zapišme se k vybraným časům do tabulky, která je k dispozici na webu farnosti.

Blíží se dušičky. A je důležité i v těchto dnech zajít na hřbitovy. Každý rok býváme touto dobou vybízeni k získání plnomocných odpustků pro zemřelé. Jednou z podmínek je svátost smíření a přijetí Eucharistie v daný den, což letos nebude prakticky možné. Přesto můžeme našim drahým zemřelým na těchto místech vyprošovat mnohé milosti: jinak, ale vždy
s vděčností a důvěrou v Boží milosrdenství.

Asi si říkáte, že vybízím pouze k modlitbě. A máte pravdu. Jsem totiž přesvědčen, že to je ta první a nejdůležitější zbraň, kterou si jako křesťané musíme osvojit, abychom si v těchto dnech uchovávali nadhled, neztráceli pokoj v srdci, vnímali přítomnost Pána a hlavně byli schopni poznávat, jak konkrétně a smysluplně máme pomáhat. Ptejme se Pána, kde nás chce mít, kdo čeká na naši pomoc, telefon, peníze či slovo útěchy… Skrze všední události nám to pak Pán jistě jasně ukáže.

Neváhejte nás informovat o lidech v nemocnici. Jako duchovní máme stále přístup do nemocnice. Můžeme, tak třeba jen návštěvou, potěšit vaše sousedy či známé, kteří jsou v těchto místech bez osobního kontaktu s blízkými.

Mám ještě jednu starost. Chraňte si mysl i srdce od informací, které vnášejí do vašich životů zmatek a nepokoj. Které nám berou vnitřní sílu moudře a s nadhledem řešit obyčejné starosti, jichž nyní není vůbec málo. Pokud vás něco děsí a vnitřně ochromuje, hned to s důvěrou předložte Pánu v modlitbě a „Boží pokoj, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Fil 4,7).

Sestry a bratři, pokud byste cokoliv potřebovali, měli na srdci nějakou těžkost nebo se dostali do složité životní situace, neváhejte mě nebo otce Dmytra kontaktovat. Nebojte se, že nás budete obtěžovat. Jsme tu pro vás a nyní máme i dost času. Pamatujte, že je někdy větším hrdinstvím se o problém s druhým podělit, než ho osamoceně nést.

Na závěr bych vám všem, kteří jste na mě pamatovali v době mé nemoci, rád upřímně poděkoval. Moc si toho vážím a doufám, že vám vaši modlitbu a štědrost budu moci oplatit svou službou.

Žehná vám otec Jan

Scroll to top