OZNÁMENÍ – výkopové práce u chrámu sv. Barbory

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora zahájila práce na realizaci přípojek inženýrských sítí do chrámu sv. Barbory. Výkopové práce budou prováděny v době od 15. 10. do 15. 12. 2020. Během toho bude vypnuté zemní slavnostní osvětlení chrámu.

Omlouváme se za případná omezení a zároveň prosíme o zvýšenou opatrnost v okolí této stavby.

Scroll to top