Týden modliteb za mládež

Ve všech diecézích ČR bude v době od 29. 3. do 5. 4. probíhat Týden modliteb za mládež. Cílem Týdne modliteb za mládež je:

  1. doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou;
  2. pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve;
  3. vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

 

Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu brožuru, kterou si můžete stáhnout zde.

Scroll to top