Revitalizace dřevin na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, jako vlastník pozemku, na kterém se nachází veřejné pohřebiště, reaguje na dotazy a připomínky občanů města ve věci kácení stromů u kostela Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře.

Tisková zpráva zde.

Scroll to top