Pouť za rodiny do Sudějova

V úterý 1. května se uskuteční pouť farníků do nedalekého kostela sv. Anny v Sudějově. Letos to bude již pošesté, kdy se budeme moct sejít na krásném poutním místě ke společné modlitbě za rodiny, ale také k popovídání a sdílení, na které nám třeba po nedělních bohoslužbách nezbývá tolik času. Na místo samé se můžeme dostat hned několika způsoby.

7:30 Sraz pro pěší poutníky u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, požehnání.
Skupinu vede František Malík (tel.: 724 932 554). Trasa je dlouhá 22 km. Na cestu zpět je možné využít objednaný autobus.

11:00 Sraz pro cyklisty u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, požehnání.
Skupinu vede Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820). Vhodné pro cyklisty, kteří ujedou 20 km tam i zpět.

12:45 Odjezd autobusu z Kutné Hory
Autobus staví na zastávkách: Nová silnice (Centrum), U Billy (u vchodu), U Divadla, U Avie, Na Karlově. Není nutné se zapisovat na žádný seznam kvůli rezervaci místa.

13:30 Modlitba růžence v kostele sv. Anny v Sudějově

14:00 Mše svatá, po ní májová pobožnost se zasvěcením rodin Panně Marii
Přede mší svatou bude možné napsat prosby na lístečky a vhodit do označené nádoby v kostele. Za tyto prosby bude sloužena mše svatá.

15:15 Občerstvení a program pro děti

16:45 Závěrečné požehnání v kostele

17:00 odjezd autobusu do Kutné Hory

Organizace pouti se ujala Dominika Grenarová. Pokud máte dotazy nebo jste ochotni nabídnout pomoc, kontaktujte ji na telefonu 720 584 065 nebo e-mailu dominika.grenarova@gmail.com. Udělejte si čas a poj(e)ďte s námi do Sudějova!

Scroll to top