Warning: Use of undefined constant TEMPLATEPATH - assumed 'TEMPLATEPATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/188691/virtual/www/subdom/puvodni/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4061

Warning: Use of undefined constant TEMPLATEPATH - assumed 'TEMPLATEPATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/188691/virtual/www/subdom/puvodni/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4062
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora » Kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých


Adresa: Česká, Kutná Hora – Žižkov, mapa
Pravidelné bohoslužby: při slavnosti Všech svatých (1. XI.) a při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. XI.)

První zmínka o kostelíku Všech svatých pochází z roku 1292. V roce 1698 byl zbarokizován v Kutné Hoře usedlým italským stavitelem Giovannim Battistou Spinettim del´Angelo. Jednolodní kostelní stavba je na průčelí opatřena vestavěnou hranolovitou věží se zachovaným raně gotickým portálem. V patře věže spatříme zajímavý pozdně gotický reliéf kamenného poprsí anděla se znakem se zkříženými hornickými šlíglemi (kladívky). Na jižní straně věže ve slepém rámovaném oknu je zasazen gotický kamenný znak horníků. V nikách na průčelí jsou umístěny sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána – patronů proti morové nákaze.

Chrámová loď je zaklenuta valenou klenbou. Zděná varhanní kruchta je opatřena kamennou poprsnicí. Zařízení kostela je barokní, na výzdobě se podíleli Bernard Antonín Katterbauer ml. a pravděpodobně i Jan Karel Kovář.

Kostel a celý prostor hřbitova jsou spojovány i s pověstí o cisterciáckém mnichu Antoňovi a objevu tří stříbrných prutů. Podle tradice prý v těchto místech Kutné Hory byl učiněn proslulý nález a založena první šachta. Pravděpodobně jde o omyl, protože staré vyprávění se původně vázalo spíše ke hřbitovní kapli Všech svatých v sedleckém klášteře.